Gå til innhold

2012/227 Skagerak Nett AS

Innklaget: Skagerak Nett AS
Klager: Gothia AS
Saksdokument: 2012-227 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Erstatning,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om inkasso- og faktureringstjenester. Klagenemnda kom til at anskaffelsen var omfattet av forsyningsforskriften. Innklagede hadde brutt forsyningsforskriften § 11-1 (2) ved å benytte tildelingskriteriet “Referanser”. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 07.11.2012
Avsluttet: 21.08.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda