Gå til innhold

2012/227 Skagerak Nett AS

Innklaget:Skagerak Nett AS
Klager:Gothia AS
Saksdokument:2012-227 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Erstatning,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om inkasso- og faktureringstjenester. Klagenemnda kom til at anskaffelsen var omfattet av forsyningsforskriften. Innklagede hadde brutt forsyningsforskriften § 11-1 (2) ved å benytte tildelingskriteriet “Referanser”. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:07.11.2012
Avsluttet:21.08.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda