Gå til innhold

2012/235 Direktoratet for nødkommunikasjon

Innklaget:Direktoratet for nødkommunikasjon
Klager:Nordisk Mobiltelefon International AB og Ice Norway AS
Saksdokument:2012-0235
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Annet,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Saken gjelder endringer i inngåtte kontrakter om nødnettutbygging. En anførsel fra klager om en overdragelse av kontrakten var foreldet. En senere endring gjaldt overdragelse av kontraktene til en underleverandør uten ny kunngjøring. På bakgrunn av de helt spesielle forholdene ved overdragelsen ble dette ikke ansett som en endring av en vesentlig kontraktsbestemmelse. Klagers øvrige anførsler ble avvist som uhensiktsmessig for behandling.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:josr
Registrert inn:21.11.2012
Avsluttet:29.04.2013
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda