Gå til innhold

2012/248 Søre Sunnmøre Renholdsverk IKS

Innklaget:Søre Sunnmøre Renholdsverk IKS
Klager:Moldskred Renovasjon AS
Saksdokument:2012-248 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømming fra husholdninger, fritidsboliger og kommunale anlegg. Klager anførte dels at innklagede hadde plikt til å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, dels at innklagede hadde plikt til å avvise valgte leverandør som følge av vesentlige avvik i kravspesifikasjonen, dels at innklagede hadde benyttet et ulovlig tildelingskriterium og brutt kravet til forutberegnelighet og likebehandling i evalueringen. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LEAA
Registrert inn:20.12.2012
Avsluttet:18.08.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda