Gå til innhold

2012/248 Søre Sunnmøre Renholdsverk IKS

Innklaget: Søre Sunnmøre Renholdsverk IKS
Klager: Moldskred Renovasjon AS
Saksdokument: 2012-248 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømming fra husholdninger, fritidsboliger og kommunale anlegg. Klager anførte dels at innklagede hadde plikt til å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, dels at innklagede hadde plikt til å avvise valgte leverandør som følge av vesentlige avvik i kravspesifikasjonen, dels at innklagede hadde benyttet et ulovlig tildelingskriterium og brutt kravet til forutberegnelighet og likebehandling i evalueringen. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LEAA
Registrert inn: 20.12.2012
Avsluttet: 18.08.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda