2012/5 Fjell kommune

Innklaget: Fjell kommune
Klager: BDO AS
Saksdokument: 20125
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Ettersending/supplering,Frister

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om revisjonstjenester. I kunngjøringen var det fastsatt en frist på 11 dager for anmodning om utlevering av konkurransegrunnlaget. Klager mente at innklagede ikke hadde anledning til å stille en slik frist, men dette ble avvist av nemnda. Klagenemnda fant heller ikke grunnlag for å konstatere at fristen var ulovlig kort.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 09.01.2012
Avsluttet: 19.11.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda