Gå til innhold

2012/79 Jernbaneverket

Innklaget: Jernbaneverket
Klager: Skagen Konsult DA
Saksdokument: 2012-79 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Saken gjaldt innklagedes kjøp av skinnekontakter, verktøy og redskap mv. fra én leverandør. Klagenemnda kom til at kjøp fra ulike innkjøpsuavhengige enheter hos innklagede måtte vurderes hver for seg, og da var det ingen av kjøpene som oversteg kunngjøringsgrensen på kroner 500 000. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse førte således ikke frem. Klagers øvrige anførsel om brudd på regelverket, ble ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 26.03.2012
Avsluttet: 28.01.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda