Gå til innhold

2012/9 Kongsvinger kommune

Innklaget:Kongsvinger kommune
Klager:Sjåtil & Fornæss Kongsvinger AS
Saksdokument:2012-0009 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse,Begrunnelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for konsulenttjenester innen prosjektering og byggeledelse. På forespørsel ga innklagede en av tilbyderne innsyn i klagers gjennomsnittlig tilbudte timepris. På dette tidspunktet var det kommet inn flere klager på konkurransen, og innklagede avlyste senere konkurransen som følge av at det var begått feil som medførte avlysingsplikt. Nemnda kom til at innklagede hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen, og at begrunnelsen for avlysningen var tilstrekkelig. Nemnda kom til at innklagede hadde brutt plikten til å hindre spredning av taushetsbelagte opplysninger i forskriften § 3-6. Dissens i spørsmålet om innklagede urettmessig hadde utlevert taushetsbelagte opplysninger.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LEAA
Registrert inn:12.01.2012
Avsluttet:18.03.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda