Gå til innhold

2013/103 Stortingets Administrasjon

Innklaget:Stortingets Administrasjon
Klager:Inventura AS
Saksdokument:2013-103 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Forhandlingsforbud,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester for gjennomføring av offentlige anskaffelser. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften § 20-16 (1), ved ikke å gi en tilstrekkelig redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med angitte tildelingskriterier, i begrunnelsen for tildeling av kontrakt. Klagenemnda kom også til at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet i loven § 5, ved ikke å dokumentere innholdet av møter med leverandørene i tilstrekkelig grad. Klagers øvrige anførsler, deriblant flere knyttet til lovligheten av tildelingskriteriet “Beskrivelse av ytelsen/helhetsinntrykk på møte”, førte ikke frem eller ble ikke behandlet.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:11 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler:IDFR
Registrert inn:13.09.2013
Avsluttet:18.11.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda