Gå til innhold

2013/110 Rennesøy kommune

Innklaget:Rennesøy kommune
Klager:Rennesøy Fremskrittsparti
Saksdokument:2013-110 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en samarbeidsavtale med flere grunneiere av Hanasand Industriområde. Avtalen innebar blant annet at grunneierne skulle sørge for engasjement av konsulenter til utarbeidelse av områdeplan og hvordan kostnadene skulle fordeles mellom grunneierne. Innklagede skulle blant annet bekoste 11 %. Den største grunneieren inngikk avtale med et rådgivingsselskap for utarbeidelse av planarbeid for området. Prisen var 1 million kroner. Ettersom de privates andel av tjenestekjøpet utgjorde hoveddelen av avtalen, og innklagede ikke kunne kjøpt sin del separat, fant klagenemnda at avtalen med rådgivingsselskapet ikke var omfattet av regelverket.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LEAA
Registrert inn:31.10.2013
Avsluttet:26.11.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda