Gå til innhold

2013/139 Sandnes kommune

Innklaget:Sandnes kommune
Klager:Handicare AS
Saksdokument:2013-139 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av medisinskteknisk utstyr og tekniske hjelpemidler. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Et avvik fra kravspesifikasjonen på et tilbudt produkt, ble ikke ansett som vesentlig og medførte da heller ikke avvisningsplikt.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LEAA
Registrert inn:25.11.2013
Avsluttet:28.01.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda