2013/141 Vinje kommune

Innklaget: Vinje kommune
Klager: Canon Business Center Vestfold Telemark AS
Saksdokument: 2013-141 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Reelle forhandlinger,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om multifunksjonsmaskiner og printstyring. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde plikt til å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av at deler av tilbudet var utformet på engelsk. Nemnda kom videre til at oppdragsgiver ikke hadde opptrådt i strid med forskriftens bestemmelser om konkurranse med forhandling ved ikke å gjennomføre forhandlinger med noen av tilbyderne.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 27 (uprioritert tjeneste)
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 02.12.2013
Avsluttet: 18.12.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda