Gå til innhold

2013/141 Vinje kommune

Innklaget:Vinje kommune
Klager:Canon Business Center Vestfold Telemark AS
Saksdokument:2013-141 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Reelle forhandlinger,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om multifunksjonsmaskiner og printstyring. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde plikt til å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av at deler av tilbudet var utformet på engelsk. Nemnda kom videre til at oppdragsgiver ikke hadde opptrådt i strid med forskriftens bestemmelser om konkurranse med forhandling ved ikke å gjennomføre forhandlinger med noen av tilbyderne.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:27 (uprioritert tjeneste)
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:02.12.2013
Avsluttet:18.12.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda