Gå til innhold

2013/16 Kystverket

Innklaget:Kystverket
Klager:Eimskip EHF og The Standard Steamship Owners' P&I Association (Europe) Ltd
Saksdokument:2013-16 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Containerskipet MV “Godafoss” grunnstøtte den 17. februar 2011, og det ble registrert lekkasje i to oljetanker. Kystverket overtok ledelsen for den påfølgende oljevernaksjonen, og foretok i den forbindelse blant annet anskaffelser av avfallshåndteringstjenester, leie av slepebåter og lektere, beredskap og drift av en vaskestasjon, og rådgivningstjenester – uten at det ble kunngjort konkurranser om disse anskaffelsene. Klagenemnda kom til at vilkårene for hasteanskaffelse i forskriftens § 14-4 bokstav d og § 2-1 (2) bokstav c var oppfylt for samtlige av de anskaffelsene innklagede hadde gjort. Det forelå dermed ikke noen ulovlige direkte anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:EIRI
Registrert inn:15.02.2013
Avsluttet:19.06.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda