Gå til innhold

2013/16 Kystverket

Innklaget: Kystverket
Klager: Eimskip EHF og The Standard Steamship Owners' P&I Association (Europe) Ltd
Saksdokument: 2013-16 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Containerskipet MV “Godafoss” grunnstøtte den 17. februar 2011, og det ble registrert lekkasje i to oljetanker. Kystverket overtok ledelsen for den påfølgende oljevernaksjonen, og foretok i den forbindelse blant annet anskaffelser av avfallshåndteringstjenester, leie av slepebåter og lektere, beredskap og drift av en vaskestasjon, og rådgivningstjenester – uten at det ble kunngjort konkurranser om disse anskaffelsene. Klagenemnda kom til at vilkårene for hasteanskaffelse i forskriftens § 14-4 bokstav d og § 2-1 (2) bokstav c var oppfylt for samtlige av de anskaffelsene innklagede hadde gjort. Det forelå dermed ikke noen ulovlige direkte anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 15.02.2013
Avsluttet: 19.06.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda