Gå til innhold

2013/21 Helse Nord RHF

Innklaget:Helse Nord RHF
Klager:Fossen Rusbehandling AS
Saksdokument:2013-21 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Reelle forhandlinger,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Klagen omfattet for det første en rekke anførsler om brudd på regelverket i tildelingsevalueringen. Ingen av disse førte frem. Videre var det påstått at regelverket var brutt fordi innklagede ikke hadde avholdt reelle forhandlinger med klager. Denne anførselen ble avvist som uhensiktsmessig for skriftlig behandling i klagenemnda. Tilslutt hadde klager anført at begrunnelsesplikten i forskriften nye § 11-14 (1) var brutt. Her gjennomgikk nemnda de relevante rettskildene for å komme frem til hvilket innhold som må legges i den nye begrunnelsespliktbestemmelsen, og konkluderte deretter med at den begrunnelsen som var gitt i foreliggende tilfelle var i samsvar med regelverket.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TINS
Registrert inn:04.03.2013
Avsluttet:22.04.2013
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda