Gå til innhold

2013/22 NAV

Innklaget: NAV
Klager: Handicare AS
Saksdokument: 2013-22 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om stoler med elektrisk oppreisningsfunksjon. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbud som fikk 0 poeng på et av underkriteriene til tildelingskriteriet kvalitet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TINS
Registrert inn: 08.03.2013
Avsluttet: 07.10.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda