Gå til innhold

2013/22 NAV

Innklaget:NAV
Klager:Handicare AS
Saksdokument:2013-22 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud,Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om stoler med elektrisk oppreisningsfunksjon. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbud som fikk 0 poeng på et av underkriteriene til tildelingskriteriet kvalitet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TINS
Registrert inn:08.03.2013
Avsluttet:07.10.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda