2013/31 Rennesøy kommune

Innklaget: Rennesøy kommune
Klager: Bjelland AS
Saksdokument: 2013-31 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av overvannshåndtering. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt de grunnleggende kravene i loven § 5 ved å anvende ulike evalueringsmodeller for kriteriene pris og byggetid. Nemnda fant videre at tildelingsevalueringen gjenspeilte relevante forskjeller mellom tilbudene, og at resultatene av den ikke var upåregnelige.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 25.03.2013
Avsluttet: 13.05.2013
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda