2013/34 Stange kommune

Innklaget: Stange kommune
Klager: EFG HOV+DOKKA AS
Saksdokument: 2013-34 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 02.04.2013
Avsluttet: 03.06.2013
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda