Gå til innhold

2013/35 Lenvik kommune

Innklaget: Lenvik kommune
Klager: Gunnar Johnsen, Lenviklista
Saksdokument: 2013-35 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede har inngått en utbyggingsavtale med en leverandør, for utbygging av et boligfelt i Finnsnes. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av vei-, vann- og avløpsanlegg og annen kommunalteknisk infrastruktur i planområdet, og kommunalt bidrag til oppføring av en bro og en støttemur langs en vei. Klager anførte at inngåelsen av utbyggingsavtalen måtte anses som en bygge- og anleggskontrakt, og ettersom den ikke var kunngjort – en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kom til at kontrakten ikke kunne klassifiseres som en offentlig bygge- og anleggskontrakt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 02.04.2013
Avsluttet: 02.06.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda