Gå til innhold

2013/35 Lenvik kommune

Innklaget:Lenvik kommune
Klager:Gunnar Johnsen, Lenviklista
Saksdokument:2013-35 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede har inngått en utbyggingsavtale med en leverandør, for utbygging av et boligfelt i Finnsnes. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av vei-, vann- og avløpsanlegg og annen kommunalteknisk infrastruktur i planområdet, og kommunalt bidrag til oppføring av en bro og en støttemur langs en vei. Klager anførte at inngåelsen av utbyggingsavtalen måtte anses som en bygge- og anleggskontrakt, og ettersom den ikke var kunngjort – en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kom til at kontrakten ikke kunne klassifiseres som en offentlig bygge- og anleggskontrakt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:EIRI
Registrert inn:02.04.2013
Avsluttet:02.06.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda