Gå til innhold

2013/66 Tønsberg kommune

Innklaget:Tønsberg kommune
Klager:Bedriftshelsen AS
Saksdokument:2013-66 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Evaluerings- eller prismodell,Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av avtale om bedriftshelsetjenester for Tønsberg kommune. Klagenemnda fant at innklagedes valg av en kontraktsperiode på ti år ikke var i strid med regelverket. Klagers øvrige anførsler førte heller ikke frem.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:25 (uprioritert tjeneste)
Saksbehandler:LEAA
Registrert inn:14.06.2013
Avsluttet:16.09.2013
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda