Gå til innhold

2013/80 IVAR IKS

Innklaget:IVAR IKS
Klager:Salsnes Filter AS
Saksdokument:2013-80 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,De generelle kravene i § 5,Erstatning,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling om prosjektering og utførelse av biologisk avløpsrenseanlegg ved Sentralrenseanlegget Nord-Jæren. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør for manglende levering av HMS-egenerklæring for underleverandøren.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:12.07.2013
Avsluttet:27.10.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda