2013/98 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Innklaget: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
Klager: Stema Rådgivning AS
Saksdokument: 2013-98 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Erstatning,Evaluerings- eller prismodell,Habilitet,Tildelingsevaluering,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for prosjektadministrative oppgaver. Klager anførte at innklagede hadde gjort en rekke feil ved gjennomføringen av konkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i loven § 5, ved ikke å dokumentere hvilke forhold som var vektlagt ved referanse gitt av Eidsvoll kommune. Klagenemnda fant også at innklagede hadde brutt forskriften § 20-16 (1) ved å gi mangelfull begrunnelse for valg av leverandør. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 12 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler: IDFR
Registrert inn: 03.09.2013
Avsluttet: 05.11.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda