Gå til innhold

2013/99 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innklaget: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Klager: Bedriftssystemer AS
Saksdokument: 2013-0099 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Egenregi,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en avtale med en avdeling av morselskapet om levering av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare. Avtalen ble ikke kunngjort, og klager anførte at det forelå en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at vilkårene for utvidet egenregi var oppfylt, og at avtalen dermed falt utenfor regelverket for offentlige anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 7 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 10.09.2013
Avsluttet: 25.03.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda