2014/1 Statens vegvesen Region Øst

Innklaget: Statens vegvesen Region Øst
Klager: Hallmaker Balkong og Fasade AS
Saksdokument: 2014-1 Avvisningsbeslutning i klagesak
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 03.01.2014
Avsluttet: 26.02.2015
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat