Gå til innhold

2014/1 Statens vegvesen Region Øst

Innklaget:Statens vegvesen Region Øst
Klager:Hallmaker Balkong og Fasade AS
Saksdokument:2014-1 Avvisningsbeslutning i klagesak
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:EIRI
Registrert inn:03.01.2014
Avsluttet:26.02.2015
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat