Gå til innhold

2014/45 Kautokeino kommune

Innklaget: Kautokeino kommune
Klager: Eltele AS
Saksdokument: 2014-45 Klagenemndas gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en avropsavtale om ulike IKT-tjenester i henhold til en kunngjort rammeavtale. Klagenemnda kom til at rammeavtalens opsjon på service og vedlikehold ikke ga hjemmel for å inngå en slik avropsavtale. Avropsavtalen kunne heller ikke anses hjemlet i noen av rammeavtalens øvrige opsjoner, og inngåelsen av avropsavtalen utgjorde dermed en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på syv prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 7 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 26.03.2014
Avsluttet: 25.09.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda