Gå til innhold

2014/45 Kautokeino kommune

Innklaget:Kautokeino kommune
Klager:Eltele AS
Saksdokument:2014-45 Klagenemndas gebyrvedtak
Avgjørelse:Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en avropsavtale om ulike IKT-tjenester i henhold til en kunngjort rammeavtale. Klagenemnda kom til at rammeavtalens opsjon på service og vedlikehold ikke ga hjemmel for å inngå en slik avropsavtale. Avropsavtalen kunne heller ikke anses hjemlet i noen av rammeavtalens øvrige opsjoner, og inngåelsen av avropsavtalen utgjorde dermed en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på syv prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:7 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:26.03.2014
Avsluttet:25.09.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda