2014/9 Hamar kommune

Innklaget: Hamar kommune
Klager: Spire Web & design AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Protokollføring,Reelle forhandlinger,Tildelingsevaluering,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 13 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler: IDFR
Registrert inn: 20140120
Avsluttet: 20140203
Status: Avgjort
Avgjort av: