Gå til innhold

2014/94 Karmøy kommune

Innklaget: Karmøy kommune
Klager: Norsk Gjenvinning Renovasjon AS
Saksdokument: 2014-94 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse,Avvisning av tilbud,De generelle kravene i § 5,Erstatning

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om innsamling og transport av husholdningsavfall. Klager ble først tildelt kontrakt, men tildelingen ble senere omgjort og klagers tilbud ble avvist sammen med de øvrige gjenværende tilbudene. Konkurransen ble deretter avlyst. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt til å avvise klager, og kunne dermed ikke omgjøre tildelingsbeslutningen. Klagenemnda fant at innklagede heller ikke hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen, verken som følge av manglende konkurranse, uklarheter i konkurransegrunnlaget, eller kontraktens lengde.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 16 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 18.08.2014
Avsluttet: 28.04.2015
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda