Gå til innhold

2014/95 Harstad kommune

Innklaget: Harstad kommune
Klager: 2080.no
Saksdokument: 2014-95 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Evaluerings- eller prismodell,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av kjøkken- og serveringsutstyr, porselen og bestikk. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften § 13-2 (2) ved å benytte en forholdsmessig prisevalueringsmodell som tilbyderne ikke var gjort kjent med på forhånd. Bruken av modellen kunne ikke anses egnet til å sikre den fastsatte vekten av tildelingskriteriet pris. Innklagede hadde også brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene i forhold til tildelingskriteriet kvalitet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 18.08.2014
Avsluttet: 22.04.2015
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda