Gå til innhold

2014/95 Harstad kommune

Innklaget:Harstad kommune
Klager:2080.no
Saksdokument:2014-95 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Evaluerings- eller prismodell,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av kjøkken- og serveringsutstyr, porselen og bestikk. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften § 13-2 (2) ved å benytte en forholdsmessig prisevalueringsmodell som tilbyderne ikke var gjort kjent med på forhånd. Bruken av modellen kunne ikke anses egnet til å sikre den fastsatte vekten av tildelingskriteriet pris. Innklagede hadde også brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene i forhold til tildelingskriteriet kvalitet.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:18.08.2014
Avsluttet:22.04.2015
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda