2015/1 Tranøy kommune

Innklaget: Tranøy kommune
Klager: Tranøy Folkeliste
Saksdokument: 2015-1 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Protokollføring,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede hadde inngått kontrakt om leasing av traktor med utstyr. Klagenemnda kom til at leasingavtalen, som hadde en minimumsperiode på 60 terminer og en restverdi på 100 000 kroner, fulgte beregningsreglene i forskriften § 2-3 (14) bokstav a. Anskaffelsen fulgte etter sin verdi reglene i forskriften del I og II. Konkurransen var ikke kunngjort, og innklagede hadde dermed foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 05.01.2015
Avsluttet: 05.05.2015
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda