Gå til innhold

2015/143 Helse Sør-Øst RHF

Innklaget: Helse Sør-Øst RHF
Klager: Aleris Helse AS
Saksdokument: 2015-143 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 25 (uprioritert tjeneste)
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 10.12.2015
Avsluttet: 04.05.2016
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda