Gå til innhold

2015/143 Helse Sør-Øst RHF

Innklaget:Helse Sør-Øst RHF
Klager:Aleris Helse AS
Saksdokument:2015-143 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:25 (uprioritert tjeneste)
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:10.12.2015
Avsluttet:04.05.2016
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda