2015/4 Oppland fylkeskommune

Innklaget: Oppland fylkeskommune
Klager: AS Miljøbygg
Saksdokument: 2015-4 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Konkurranseform,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av byggearbeider. To av tre innkomne tilbud ble avvist, og klagers tilbud ble forkastet fordi det oversteg innklagedes budsjett. Alle tilbyderne ble deretter invitert til konkurranse med forhandling. Klagenemnda kom til at innklagedes budsjett var forsvarlig fastsatt og dokumentert før anbudskonkurransen, og at innklagede kunne anse klagers budsjettoverskridende tilbud som uakseptabelt og gå over i konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, jf. forskriften § 14-4. Klagers anførsel om at gjennomføringen av konkurransen med forhandling var i strid med regelverket førte heller ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 14.01.2015
Avsluttet: 19.06.2015
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda