2016/1 Statens vegvesen Region nord

Innklaget: Statens vegvesen Region nord
Klager: Robert Pettersen
Saksdokument: 2016-1 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 04.01.2016
Avsluttet: 04.04.2016
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda