Gå til innhold

2016/1 Statens vegvesen Region nord

Innklaget:Statens vegvesen Region nord
Klager:Robert Pettersen
Saksdokument:2016-1 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:EIRI
Registrert inn:04.01.2016
Avsluttet:04.04.2016
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda