Gå til innhold

2016/13 Hå kommune

Innklaget: Hå kommune
Klager: JTR Gruppen AS
Saksdokument: 2016-13 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse,Begrunnelse,Klageadgang/klagefrist/karens,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 19.01.2016
Avsluttet: 20.04.2016
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda