Gå til innhold

2016/13 Hå kommune

Innklaget:Hå kommune
Klager:JTR Gruppen AS
Saksdokument:2016-13 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse,Begrunnelse,Klageadgang/klagefrist/karens,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:EIRI
Registrert inn:19.01.2016
Avsluttet:20.04.2016
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda