2016/17 Finansdepartementet

Innklaget: Finansdepartementet
Klager: WSP Norge AS
Saksdokument: 2016-17 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Innsyn/taushetsplikt,Klageadgang/klagefrist/karens,Tildelingsevaluering,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 29.01.2016
Avsluttet: 14.06.2016
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda