2016/2 Rakkestad kommune

Innklaget: Rakkestad kommune
Klager: Omar Schevik Arkitektkontor AS
Saksdokument: 2016-2 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 12 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 05.01.2016
Avsluttet: 09.05.2016
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda