Gå til innhold

2017/104 Offentlig Fellesinnkjøp på Agder

Innklaget:Offentlig Fellesinnkjøp på Agder
Klager:Systempartner AS
Saksdokument:2017-104 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,Ettersending/supplering,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om inngåelse av parallelle rammeavtaler for nettverk, server- og lagringsprodukter. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt forskriften § 23-5 ved innhenting av dokumentasjon på at produktene i tilbudet til en av de valgte leverandørene var CE-merket. Det forelå dermed ikke et avvik fra anskaffelsesdokumentene, og ingen avvisningsplikt etter § 24-8 (1) bokstav b. Klagers anførsel om at dokumentasjonen ble innhentet på en måte som var i strid med forskriften, førte ikke frem. Heller ikke klagers anførsler om at tildelingsevalueringen var i strid med regelverket førte frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:07.07.2017
Avsluttet:18.10.2018
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda