Gå til innhold

2017/104 Offentlig Fellesinnkjøp på Agder

Innklaget: Offentlig Fellesinnkjøp på Agder
Klager: Systempartner AS
Saksdokument: 2017-104 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,Ettersending/supplering,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om inngåelse av parallelle rammeavtaler for nettverk, server- og lagringsprodukter. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt forskriften § 23-5 ved innhenting av dokumentasjon på at produktene i tilbudet til en av de valgte leverandørene var CE-merket. Det forelå dermed ikke et avvik fra anskaffelsesdokumentene, og ingen avvisningsplikt etter § 24-8 (1) bokstav b. Klagers anførsel om at dokumentasjonen ble innhentet på en måte som var i strid med forskriften, førte ikke frem. Heller ikke klagers anførsler om at tildelingsevalueringen var i strid med regelverket førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 07.07.2017
Avsluttet: 18.10.2018
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda