Gå til innhold

2017/111 Hafslund Nett AS

Innklaget:Hafslund Nett AS
Klager:Nordiconsult AS
Saksdokument:2017111_2017-111 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse,Endring av konkurransegrunnlag,Erstatning,Klageadgang/klagefrist/karens,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av en rammeavtale for inspeksjon av tremaster. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å endre tildelingskriteriet «Tilbudt løsning (teknisk løsning/funksjonelle egenskaper)» førte ikke frem. Heller ikke anførselen om at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen førte frem. Klagers anførsel om at nnklagede hadde brutt regelverket i forbindelse med jennomføringen av forhandlingene ble avvist som uhensiktsmessig for behandling, jf. klagenemndsforskriften § 9. Klagenemnda konstaterte imidlertid at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten og at innklagede hadde brutt regelverket ved at klagefristen angitt i tildelingsmeddelelsen ikke oppfylteforsyningsforskriftens krav til angivelse av en karensperiode. Innklagede hadde også brutt regelverket ved ikke å be tilbyderne om å levere ESPD-skjema sammen med tilbudet, og at deti konkurransegrunnlaget var åpnet for å sende inn tilbud per e-post.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:13.07.2017
Avsluttet:23.10.2018
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda