Gå til innhold

2017/120 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Arnor E. Jenssen Turbusstransport AS
Saksdokument: 2017-0120 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud,Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av elevtransport med buss. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om «[t]ilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre oppdraget». En anførsel om at innklagede hadde brutt det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet førte heller ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 10.08.2017
Avsluttet: 12.11.2018
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda