Gå til innhold

2017/122 Oslo tingrett

Innklaget:Oslo tingrett
Klager:Skiwo AS
Saksdokument:2017 122 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av et system for bestilling av tolk. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt prinsippet om etterprøvbarhet i loven § 4 ved å gi en mangelfull begrunnelse for tildeling av kontrakt. Som følge av den mangelfulle begrunnelsen, hadde ikke klagenemnda grunnlag for å ta stilling til klagers anførsel om brudd på regelverket ved evalueringen av tilbudene under tildelingskriteriet «Kvalitet og funksjonalitet».

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:18.08.2017
Avsluttet:29.01.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda