Gå til innhold

2017/127 IVAR IKS

Innklaget:IVAR IKS
Klager:Torbjørn Reime
Saksdokument:2017 127 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av et forbehandlingsanlegg for matavfall på Grødaland i Hå kommune. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, ved å gjøre vesentlige endringer i anskaffelsen. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:30.08.2017
Avsluttet:03.05.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda