Gå til innhold

2017/135 Stavanger, Sandnes, Sola, Rennesøy og Finnøy kommuner

Innklaget: Stavanger, Sandnes, Sola, Rennesøy og Finnøy kommuner
Klager: Espenes AS
Saksdokument: 2017-135 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Ettersending/supplering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om solskjerming. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist da det inneholdt et vesentlig avvik, jf. forskriften § 24-8(1) bokstav b. Videre anførte klager at innklagedes henvendelse til valgte leverandør med forespørsel om avklaring av pris på stillas, utgjorde et brudd på forhandlingsforbudet i strid med forskriften § 23-5. Sladdingen av valgte leverandørs tilbud ble videre anført å være i strid med begrunnelsesplikten i forskriften § 25-1 og hensynet til etterprøvbarhet. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 11.09.2017
Avsluttet: 24.11.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda