Gå til innhold

2017/138 Oslo kommune Bymiljøetaten

Innklaget:Oslo kommune Bymiljøetaten
Klager:LOG AS
Saksdokument:2017 138 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av løk og knoller til kommunens park- og friområder. Anskaffelsen ble gjennomført etter forskriften del I, og ble således ikke kunngjort. Sekretariatet fant at innklagede hadde gjort et forsvarlig anslag av kontraktens verdi. At de innkomne tilbudene lå dobbelt så høyt i pris som antatt, skyldtes forhold som innklagede ikke var eller burde ha vært kjent med. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse kunne på denne bakgrunn klart ikke føre frem. Klagers anførsler om avvisning av valgte leverandørs tilbud, innklagedes henvisning til bestemte sorter og evalueringen av klagers tilbudte sorter, førte heller ikke frem.

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:18.09.2017
Avsluttet:06.05.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat