Gå til innhold

2017/147 Norges Sjømatråd AS

Innklaget:Norges Sjømatråd AS
Klager:Gambit H&K AS
Saksdokument:2017147_2017-0147 Klagenemndas gebyrvedtak
Avgjørelse:Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en avtale om kjøp av kommunikasjonstjenester med en øvre ramme på 4,4 millioner kroner uten forutgående kunngjøring av konkurranse. Klagenemnda kom til at innklagede er omfattet av regelverket som et offentligrettslig organ og at kjøpet utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på 440 000 kroner, tilsvarende ti prosent av anskaffelsens opplyste verdi.

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:03.10.2017
Avsluttet:27.08.2018
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda