Gå til innhold

2017/155 Aremark kommune

Innklaget:Aremark kommune
Klager:Duo Tech AS
Saksdokument:2017 0155 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Habilitet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forsyningsforskriften del I for kjøp av automasjonsanlegg til Skodsberg renseanlegg. Klager anførte at anskaffelsen skulle ha vært kunngjort og gjennomført etter anskaffelsesforskriften, og at innklagede dermed hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klager anførte videre at innklagede hadde brutt regelverkets bestemmelser ved bruk av en inhabil konsulent og ved at leverandørene ikke var behandlet likt i forhandlingene. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TINS
Registrert inn:13.10.2017
Avsluttet:17.12.2018
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda