Gå til innhold

2017/161 Vestfold Vann IKS

Innklaget:Vestfold Vann IKS
Klager:Ikon Norge AS
Saksdokument:2017 161 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse med dialog for anskaffelse av maskin- og rørarbeid i et nytt bygg for UV-desinfeksjon. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, noe som var begrunnet med at sveiseingeniør ikke var tilbudt. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved å aksepterte valgte leverandørs sitt siste reviderte tilbud. Klagers anførsler førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:02.11.2017
Avsluttet:05.03.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda