Gå til innhold

2017/162 Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Innklaget:Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Klager:Visma Software Labs AS
Saksdokument:2017 0162 26 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Saken gjaldt kontrakter om systemløsning på lønns- og personalområdet. Klager anførte at endring av kontraktsparter, kontraktens varighet, antall lisenskjøp, endring av programvare og kjøp av database uten kunngjøring, utgjorde ulovlige direkte anskaffelser. Anførslene førte enten ikke frem, eller ble avvist fra behandling i klagenemnda.

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:02.11.2017
Avsluttet:08.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda