Gå til innhold

2017/168 Møre og Romsdal fylkeskommune

Innklaget:Møre og Romsdal fylkeskommune
Klager:Norled AS
Saksdokument:2017 168 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om drift av fylkesvegferjesambandene Hareid – Sulesund og Sykkylven – Magerholm. Klager fikk ikke medhold i sin anførsel om at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av at tilbudte reservefartøy hadde vesentlige avvik fra kravene til universell utforming i kravspesifikasjonen.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:08.11.2017
Avsluttet:05.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda