Gå til innhold

2017/170 Troms fylkeskommune

Innklaget:Troms fylkeskommune
Klager:Park Nordic AS
Saksdokument:2017 170 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om etablering og drift av parkeringsplasser ved fylkeskommunale eiendommer. Klagenemnda kom til at klagers tilbud måtte forstås slik at det ikke var krevd vederlag for årlig administrasjon, drift og vedlikehold. Innklagede hadde derfor brutt forskriften § 24-8 (1) bokstav b ved å avvise klagers tilbud. Nemnda kom også til at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, som følge av vesentlige avvik i tilbudet.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:09.11.2017
Avsluttet:12.04.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda