Gå til innhold

2017/177 Øvre Romerike innkjøpssamarbeid

Innklaget:Øvre Romerike innkjøpssamarbeid
Klager:Byggestyring AS
Saksdokument:2017 0177 9Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektadministrative oppgaver. Klager anførte at evalueringen av tildelingskriteriet «Live-presentasjon på bruk av kvalitetssikringssystem/styring av prosjekter på referanseoppdrag» var vilkårlig. Videre anførte klager at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet i lovens § 4 ved å
unnlate å føre referat fra møtene hvor tilbyderne gjennomførte sine presentasjoner av kvalitetssikringssystemer i tilknytning til tildelingskriteriet «kvalitet». Klager anførte i tillegg at poengsettingen ikke reflekterte den økonomiske verdien av den tilbudte kvaliteten. Sekretariatet fant at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem og avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:18.11.2017
Avsluttet:27.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat