Gå til innhold

2017/184 ROR IKT

Innklaget:ROR IKT
Klager:Serit IT Partner Møre AS
Saksdokument:2017 184 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for kjøp av PC-er, mobile enheter og tilhørende utstyr. Klager anførte at innklagede brøt regelverket ved å avvise klager på grunn av mangelfulle opplysninger i tilbudet. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise IT Data AS grunnet vesentlige avvik. I forlengelsen av dette anførte klager at innklagede hadde brutt regelverket ved å avlyse konkurransen. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen, samt ved å avlyse konkurransen. Klagers øvrige anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAHA
Registrert inn:01.12.2017
Avsluttet:11.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda