Gå til innhold

2017/185 Alta kommune

Innklaget:Alta kommune
Klager:Norsk Saneringsservice AS
Saksdokument:2017 185 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avklaring eller retting av tilbud,Avvisning av leverandør,Avvisning av tilbud,Ettersending/supplering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av riving og miljøsanering av fem kommunale bygg. I opprinnelig tildelingsbeslutning ble klager tildelt kontrakt og valgte leverandør ble avvist som følge av manglende innsending av «Prisskjema NS 3420- beskrivelse på miljøsanering av grunn». Etter klage på avvisningen omgjorde innklagede opprinnelig tildelingsbeslutning og avvisning av valgte leverandør, og tildelte kontrakten til valgte leverandør. Klager anførte at den opprinnelige avvisningen av valgte leverandør var i tråd med regelverket, og at omgjøringen av denne følgelig utgjorde et brudd på regelverket. Klagenemnda kom til at klagers anførsler ikke førte frem.

 

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:01.12.2017
Avsluttet:05.04.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda